شما در حال مشاهده نسخه موبایل وبلاگ

فـــــــــ✘ــــاز ✘ ســـــــــنگــــــــ✘ــــيـــــن✘

هستید، برای مشاهده نسخه اصلی [اینجا] کلیک کنید.

آدمـــــــــ

گاو بــــاشـــــــــه

امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

بازيـتچــــه ي دســــــــــــت

يه آدم عوضيــــــــــــــــــ

نبـــــــاشــهـــ

هـــــــــــــــــــهـــــــــــ

با اعصاب من بازی نکن

بخوام باهات بازی کنم شهر بازی میشی
:)


بازمــــ ليـــــــــــــــــــــــاقتـــــــــــــــــ ميــــــــخـــــــــواد...


لیاقت میخواهـב واژه " ما " شـבלּ لیاقــَت میخواهـב " شریڪـ شـבלּ "

تو خوش باش به همیــלּ با هم بوבלּ هـاے امروزت . . .

مـלּ خوشـَم به خلوت تنهـآیـے ام . . . تو بخـنـב به امروز و مـלּ میخنـבم بہ فرداهایت . .

بعضيــــــ ليــــــــــــــاقـــــــتــــــ ندارنـــــــ

بـﮧ بعضيابایـנ گفت:

عـﮧ ببخشیـנ یاנم نبـפנ بعضیا لیاقت هم ڪلام شـנטּ با مارפ نـנارטּ
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــ

اتفاق خوب...هه

بـــﮧ یکـــc [اتفاق] خوبــc

جهتـــc [افتادטּ] نیــازمندیم

http://s9.picofile.com/file/8282005326/%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86_.bmp

از كــ نــ ا ر برو...

بـِﮧ بَعضــیـآم بـآیَـנ گُـفـتــــ :

ﺭَﻓﺘـیــ ؟

بـِﮧ سَلامتـــــ

ﻓَﻘَـﻂ ﺍَﺯ ﮐِﻨــآﺭ ﺑُـﺮﻭ ﻗﺎﻃـيـــ
ﺁכﻣآ ﻧَﺸــ !!!

قابلــ توجهـــ شاخايــــ محترمـــ

تـــو مــجــــآزيـــ نیــــآز بــهـ شـــآخ بــــودن نیـــس !

همیـــن كهــ 【مشتيـــ و آدم】 بــآشـــيـ اِسمـــت رو زبــونــآس !


عکس دختر زیبا با کلاه کپ

پينوكيو كجايي

پینوکیو کجایی ؟ یادت بخیر …
اینجا هر روز “دماغ ها” کوچکتر می شود و دروغ ها بزرگتر !

ياد گرفتم

یاد گرفته ام
بگریم بی دغدغه
بخندم بی بهانه
برقصم بی ترانه
برنجم بی گلایه
و نظاره کنم آنچه نیستم
و نبینم آنچه هستم

123