شما در حال مشاهده نسخه موبایل وبلاگ

فـــــــــ✘ــــاز ✘ ســـــــــنگــــــــ✘ــــيـــــن✘

هستید، برای مشاهده نسخه اصلی [اینجا] کلیک کنید.

بچه ها وب جديد زدم...ديگه از اين به بعد بيشتر سر ميزنم..ببخشيد كه اين چند مدت نتونستم نظراتتون رو تاييد كنم يا جواب بدم..مشكلي برام پيش اومده بود....خوش حال ميشم به وب ديگه ام سر بزنيد

با تبادل لينك موافق بوديد بخبريد

عاشقتونم..خيلي ماهيد

براي ورود به وب (من و من)روي اسم وبم در زير كليكك كنيد

Man va Man

ســـــــَخـــِتـــــــــــــِهــــــــــــ

خيليــــــــــــ سَختــــــــــــِهـــــــــــــ

عِـــــــــــــــــشقِــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــ«

از عشقــــــــــــــشـــــــــــ بـرات بگهــــــــــ

تــــو اَم دَمــــــــــــــ نَزَنيـــــــــــــــــــــــــــ

امــــشــــــــــبــــــــــــ

اِمــــــشَبـــــــــــــــ پُتــــــــــــــــــانسِــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــ

اينـــــــــــــــــــــو دارُمــــــــــــــ كــــــــــهــــــ !!

حـــــــــــــــــــــــــــــــــالََـــــــــــــــــــــمـــــــــ از همـــهـــــــــــــــــ
بــــــــــــِهَََمـــــــــــــــــــ بخــــــــــــورهِــــــــــــــــــــــ

فقط يه كلمه ميگم

ازت انتظار نداشتم

آدمـــــــــ

گاو بــــاشـــــــــه

امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

بازيـتچــــه ي دســــــــــــت

يه آدم عوضيــــــــــــــــــ

نبـــــــاشــهـــ

هـــــــــــــــــــهـــــــــــ

با اعصاب من بازی نکن

بخوام باهات بازی کنم شهر بازی میشی
:)


بازمــــ ليـــــــــــــــــــــــاقتـــــــــــــــــ ميــــــــخـــــــــواد...


لیاقت میخواهـב واژه " ما " شـבלּ لیاقــَت میخواهـב " شریڪـ شـבלּ "

تو خوش باش به همیــלּ با هم بوבלּ هـاے امروزت . . .

مـלּ خوشـَم به خلوت تنهـآیـے ام . . . تو بخـنـב به امروز و مـלּ میخنـבم بہ فرداهایت . .

بعضيــــــ ليــــــــــــــاقـــــــتــــــ ندارنـــــــ

بـﮧ بعضيابایـנ گفت:

عـﮧ ببخشیـנ یاנم نبـפנ بعضیا لیاقت هم ڪلام شـנטּ با مارפ نـנارטּ
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــ

اتفاق خوب...هه

بـــﮧ یکـــc [اتفاق] خوبــc

جهتـــc [افتادטּ] نیــازمندیم

http://s9.picofile.com/file/8282005326/%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86_.bmp

123